Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

0

Στη δημοσιότητα δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και τον αρμόδιο υφυπουργό, Γιάννη Παπαθανασίου, το σχέδιο νόμου για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του, να λειτουργεί εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, το αργότερο δε ως την 1/1/2007.

Το Μητρώο απαρτίζεται από γενικό ευρετήριο επωνυμιών, μερίδα (όπου καταχωρούνται έγγραφα, δηλώσεις και νομικά γεγονότα ύστερα από έλεγχο νομιμότητας) και φάκελλο (αρχειοθετούνται όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για την κρατική εποπτεία). Αντίγραφο του μητρώου μπορούν να έχουν και οι νομαρχίες, ενώ με Προεδρικό Διάταγμα δίνεται η δυνατότητα να αποφασιστεί μελλοντικά η ολική ή μερική μεταφορά αρμοδιοτήτων εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών και ο έλεγχος νομιμότητας των καταχωρημένων στοιχείων από τις νομαρχίες και το υπουργείο Ανάπτυξης στις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Ακόμα, οι υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου μπορούν αυτεπαγγέλτως να διαγράφουν ή να συμπληρώνουν τα νόμιμα και αληθή στοιχεία και μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα από 300 μέχρι 20.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτηα της παράβασης.

Οι φορείς πρέπει να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους σχετικά με το σχέδιο νόμου μέχρι το τέλος Απριλίου.

Σχόλια