ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. εκ του Υπ. Δικαιοσύνης: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

0

 

Ορθή επανάληψη της απόφασης του Υπ. Δικαιοσύνης, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.

 

Σχόλια