Πρόταση νόμου για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

0

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε χθες στη δημοσιότητα πρόταση σχεδίου νόμου για την επιλογή των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η επαρκής υπηρεσιακή και διδακτική εμπειρία, θεσμοθετείται γραπτή εξέταση, καθιερώνεται η αρχή της σταδιακής εξέλιξης, και οι επιλεγόμενοι επανακρίνονται για ανανέωση της 4ετούς θητείας τους με κριτήριο το έργο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός δεν θα διενεργείται μέσω του ΑΣΕΠ αλλά μέσω επιτροπών που συστήνονται με απόφαση της υπουργού Παιδείας.

Σχόλια