ΣτΕ: Με εξετάσεις η εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία

0

Οριστική απόφαση υπέρ της εισαγωγής των μαθητών στα πειραματικά σχολεία με εξετάσεις έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας τα σχετικά αιτήματα γονέων και συλλόγων γονέων περί ακύρωσης της απόφασης καθορισμού του τρόπου εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014.

Ειδικότερα, οι γονείς ζητούσαν να ακυρωθεί η από 12.3.2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την «εισαγωγή μαθητών και τις σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014» κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει τη διενέργεια τεστ δεξιοτήτων για την επιλογή μαθητών, οι οποίοι θα εισαχθούν στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2328/2013 απόφασή του, απέρριψε την ως άνω αίτηση ακύρωσης, αφού η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από σχετική συμφωνία της πλειοψηφίας των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Όπως εξάλλου υπογραμμίζεται στη δικαστική απόφαση, «σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι-μεταξύ άλλων και η προαγωγή της ‘’αριστείας»», ως εκ τούτου κρίθηκε ότι μπορεί να ορίζεται κοινή διαδικασία εισαγωγής για την κάλυψη όλων των θέσεων, προκειμένου να εισαχθούν σε αυτά οι ικανότεροι των υποψήφιων μαθητών.

Τέλος, απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί των γονέων περί παραβίασης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης λόγω «αιφνιδιαστικής θέσπισης της διαδικασίας εισαγωγικών εξετάσεων», καθώς σύμφωνα με τους Συμβούλους, «ο νομοθέτης, αφενός μεν, είχε ορίσει ήδη από τον Μάιο του 2011 ότι η Δ.Ε.Π.Π.Σ καθορίζει τις προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια αφετέρου δε, εξήγγειλε (με τον Ν. 3966/2011) ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013, προβλέποντας εύλογη μεταβατική περίοδο ενός έτους, η οποία στη συνέχεια παρατάθηκε για ένα έτος ακόμη».

Σχόλια