ΣτΕ: Νόμιμα και τα 36 σχέδια Π.Δ του σχεδίου «Αθηνά»

0

Νόμιμα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα 36 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας, για την αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.Από το σύνολο των 36 διαταγμάτων, τα 23 αφορούν ΑΕΙ και τα 13 ΤΕΙ, ενώ προς επεξεργασία από το ΣτΕ εκκρεμούσαν τα τελευταία 7, αφού τα 29 είχαν εγκριθεί νωρίτερα κατά το προηγούμενο δίμηνο.

Ειδικότερα το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας – υπό την προεδρία της αντιπροέδρου Αγγελικής Θεοφιλοπούλου – έκρινε νόμιμα, εκδίδοντας τις αντίτοιχες γνωμοδοτήσεις, τα 7 τελευταία σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του σχεδίου «Αθηνά», τα οποία αφορούν : 1) Την κατάργηση του γενικού τμήματος, συγχώνευση τμημάτων, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2) Την κατάργηση τμήματος, ένταξη τμήματος σε σχολή, συγκρότηση και ανασυγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 3) Τη μετονομασία τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 4) Την κατάργηση-συγχώνευση τμημάτων, μετονομασία σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 5) Τη συγχώνευση ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου, μετονομασία σχολής και τμημάτων, συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση παραρτημάτων και τμημάτων, συγκρότηση σχολών στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 6) Τη μετονομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συγχώνευση-κατάργηση τμημάτων, συγκρότηση σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 7) Τη μετονομασία σχολής, μετονομασία τμημάτων, συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση παραρτημάτων και τμημάτων, ίδρυση τμήματος, συγκρότηση σχολών του ΤΕΙ Κρήτης.

Σχόλια