ΣτΕ: Νόμιμο το Π.Δ για τη διάσπαση Υπουργείων

0

Νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά τη σχετική νομοπαρασκευαστική επεξεργασία το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη διάσπαση και τη μετονομασία υπουργείων.
Συγκεκριμένα το διάταγμα αφορά:
1. την ίδρυση του Υπουργείου Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων
2. την ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
3. τη μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
4. τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον με το εν λόγω σχέδιο Π.Δ καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των υπηρεσιών των νέων και παλαιών υπουργείων.

Σχόλια