ΣτΕ: Νόμιμο το Π.Δ. για την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών

0

Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στην πρόσληψη 1.578 εποχικών πυροσβεστών 5μηνης θητείας, από τον πίνακα επιτυχόντων του 2003. Ωστόσο, αμφιβολίες εκφράζονται σχετικά με τη νομιμότητα της συγκεκριμένης πρακτικής.

Ειδικότερα το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκδίδοντας την υπ’ αριθ.154/2013 γνωμοδότηση, έκρινε νόμιμες, μετά την προβλεπόμενη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, τις τροποποιήσεις που επιφέρει το συγκεκριμένο διάταγμα στο Π.Δ 124/2003 περί κανονισμού πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. Σύμφωνα με το παρόν σχέδιο Π.Δ, θα απασχοληθούν με 5μηνη απασχόληση 1.578 εποχικοί πυροσβέστες, ενώ θα μπορούν να ανανεώνουν τις 5μηνες συμβάσεις τους για ακόμη ένα ή δύο έτη.

Ωστόσο οι Σύμβουλοι τονίζουν ότι: «οι παρατάσεις της δυνατότητας επαναπρόσληψης των ίδιων προσώπων με βάση τους πίνακες του έτους 2003, επιτρέπουν, μεν, την αξιοποίηση της εμπειρίας που τα πρόσωπα αυτά έχουν αποκτήσει στην κατάσβεση πυρκαγιών, εμποδίζει, όμως, την ανανέωση του εποχιακού πυροσβεστικού προσωπικού και είναι πιθανόν να δημιουργήσει ζητήματα νομιμότητας, εφόσον συνεχισθεί στο μέλλον».

Σχόλια