ΣτΕ: Προσφυγή για τη διακοπή των εργασιών στις Σκουριές

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και αντισυνταγματική η απόφαση της Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη για τη διακοπή των εργασιών στα ορυχεία χρυσού στη θέση Σκουριές, στη Χαλκιδική. Ειδικότερα οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι παρανόμως και αναρμοδίως ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη διαβίβασε σήμα στις αστυνομικές αρχές προκειμένου να διακόψουν τις εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς αρμόδια για το θέμα αυτό -σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα- είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος. Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η φύση των έργων (εκσκαφές, κατασκευή βάθρων κλπ.) είναι τέτοια, που δεν απαιτεί πολεοδομική άδεια αλλά άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία ήδη έχει εκδοθεί. Τέλος οι προσφεύγοντες επικαλούνται αντισυνταγματικότητα της επίμαχης ενέργειας, καθώς οι υπεύθυνοι της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» δεν κλήθηκαν να παρέχουν εξηγήσεις, κατά παράβαση του αρ.20 του Συντάγματος περί δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.

Σχόλια