ΣτΕ: Προσφυγή των δόκιμων πυροσβεστών κατά των εποχικών

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 324 δόκιμοι πυροσβέστες, επιτυχόντες στο διαγωνισμό του 2011, στρεφόμενοι εναντίον της 5μηνης ανανέωσης των συμβάσεων εποχικών πυροσβεστών. Οι προσφεύγοντες ζητούν την ακύρωση, ως αντισυνταγματικής, της από 11.6.2013 απόφασης του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων 1.578 εποχικών πυροσβεστών για το 2013.

Οι δόκιμοι πυροσβέστες υπογραμμίζουν ότι ο πίνακας επιτυχόντων του 2011 έχει ισχύ για δύο έτη από τη δημοσίευσή του κι επικαλούνται παραβίαση των συνταγματικών και θεμελιωδών αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου. Υποστηρίζουν επίσης, ότι η επίμαχη απόφαση αντιβαίνει σε κάθε έννοια αξιοκρατίας και ασφάλειας δικαίου.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την επαναπρόσληψη των 1.578 εποχικών πυροσβεστών από τον πίνακα των επιτυχόντων του 2003, το οποίο όμως δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), κάτι που κάνει τους προσφεύγοντες να ζητούν επιπλέον την ακύρωση της επίμαχης απόφασης και ως ανυπόστατης.

Σχόλια