ΣτΕ: Προσωρινή διαταγή για συνέχιση των εργασιών στις Σκουριές

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» για έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα ορυχεία χρυσού, στη θέση Σκουριές Χαλκιδικής.
Τα επίμαχα έργα αφορούν κυρίως εκσκαφές και κατασκευές βάθρων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των μεταλλείων χρυσού και είχαν διακοπεί με σχετικό σήμα που απέστειλε στην αστυνομία ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής προσέφυγαν εναντίον της απόφασης αυτής της πολεοδομίας, ζητώντας την ακύρωσή της ως παράνομης και αντισυνταγματικής, καθώς και την έκδοση προσωρινής διαταγής.
Η πρόεδρος του Ε’ Τμήματος του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Αγγελική Θεοφιλοπούλου, εξέδωσε την προσωρινή διαταγή για τη συνέχιση των έργων, ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά τις εργασίες εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Σχόλια