ΣτΕ: Το Ελληνικό παραμένει στο Δημόσιο

0

Με την υπ αριθμ. 3289/2005 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση του εκπροσώπου του «Συλλόγου Ιδιοκτητών Απαλλοτριωθέντων Κτημάτων Αεροδρομίου Ελληνικού» και έτσι η έκταση του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό παραμένει στο Δημόσιο.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι «ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, της οποίας ο σκοπός έχει εκπληρωθεί δια της χρησιμοποιήσεως του απαλλοτριωμένου ακινήτου, δεν είναι δυνατή, ενώ το ακίνητο δύναται να διατεθεί ελευθέρως από τα υπέρ ων η απαλλοτρίωση πρόσωπα (Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις)».

Το ΣτΕ έκρινε ακόμη ότι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (άρθρο 12 του Ν. 2882/2003) δεν προσκρούουν ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας, ούτε στο άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως υποστηρίζει ο προσφεύγων Σύλλογος.

Τέλος, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Απαλλοτριωθέντων Κτημάτων Αεροδρομίου Ελληνικού.

Σχόλια