ΣτΠ: Παρέμβαση για τη σύννομη διαδικασία ταφής-εκταφής νεογνών από τα κοιμητήρια του δήμου Αθηναίων

0

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη σύννομη διαδικασία ταφής-εκταφής νεογνών από τα κοιμητήρια του δήμου Αθηναίων, μετά από σχετική καταγγελία. Συγκεκριμένα, πολίτης κατήγγειλε στην Αρχή την ομαδική ταφή του βρέφους της και την άρνηση της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων να επιτρέψει, όπως προβλέπεται και στο νόμοι, την εκταφή της σορού του.

Σύμφωνα με το ν.344/1976 περί θανάτου νεογνών καθώς και με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας το 2009, «Τα νεκρά νεογνά θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και στους ενήλικες νεκρούς. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού του νεογνού ατομικά. Οι σοροί των νεογνών θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτό ατομικό τρόπο κατόπιν έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων» Η Αρχή αφού προέβη σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια των ισχυρισμών της καταγγέλλουσας, εξακρίβωσε ότι όντως είχε λάβει χώρα ομαδική ταφή καθώς και ότι δεν είχε ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία για την έκδοση άδειας ταφής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2008 σε Ειδική Έκθεσή του για τους όρους λειτουργίας των κοιμητηρίων, μεταξύ άλλων είχε αναδείξει το ζήτημα της μη σύννομης ομαδικής ταφής βρεφών σε κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων. Μετά απ’ την παρέμβαση της Αρχής, η αρμόδια υπηρεσία συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ παράλληλα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, απευθυνόμενη και προς τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου, στο μέτρο που την αφορά, να εφαρμόζεται από όλους η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη φύλαξη, ταφή και εκταφή νεογνών.

Σχετικά link

Σχόλια