ΣτΠ: Παρέμβαση σχετικά με την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων

0

Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από καταγγελία πολίτη ότι η πολεοδομία Πατρών αρνήθηκε να χαρακτηρίσει κατεδαφιστέο αυθαίρετο όροφο σε κτίσμα, με τη δικαιολογία ότι μπορεί να ενταχθεί στο ν.4014/2011 περί «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων και να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.
Ειδικότερα, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την υπ’ αριθμ.3337/2011 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε, μετά από προσφυγή του ίδιου πολίτη, απόφαση του νομάρχη Αχαΐας, με την οποία εξαιρέθηκε από την κατεδάφιση το συγκεκριμένο ακίνητο. Υπενθυμίζεται δε ότι με με την 3337/11 κηρύχθηκε αντισυνταγματική διάταξη του ν.3044/02 που επέκτεινε τη δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση και σε αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μετά το 1983 – εξέλιξη που έχει άμεση σχέση με τη συνταγματικότητα του ν. 4014/11 ή οποιουδήποτε μελλοντικού νομοθετήματος .

Η Αρχή τόνισε ότι η καθυστέρηση συμμόρφωσης της διοίκησης με την ως άνω απόφαση αντίκειται στο άρ.20 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την πλήρη δικαστική προστασία καθώς και στο άρ.6 της ΕΣΔΑ περί «δίκαιης δίκης» και ζήτησε, με σχετική επιστολή που απέστειλε, από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εφαρμόζονται οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου [διαμεσολάβηση pdf] το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε, με έγγραφό του, ότι θα λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της Αρχής, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας νεώτερης νομοθετικής ρύθμισης.

Σχόλια