Συνήγορος του Πολίτη: Απαγόρευση πρόσβασής της στις φυλακές

0

Με ανακοίνωσή του, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει και καταδικάζει την άρνηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να επιτρέψει στην ανεξάρτητη αρχή την πρόσβαση στις φυλακές και τη γενικότερη συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης φαίνεται πως αντιλαμβάνονται τον Συνήγορο του Πολίτη μάλλον ως αντίπαλο και παράγοντα διαταραχής της εύρυθμης λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων, παρά ως ανεξάρτητο και αμερόληπτο παράγοντα βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος».

Για τους λόγους αυτούς επαναδημοσιοποιεί έκθεση αυτοψίας που πραγματοποίησε στις 17 Μαρτίου του 2005 στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, στην οποία προσδιορίζονται ως κυριότερα προβλήματα η έλλειψη επαρκούς θέρμανσης και συνεχούς παροχής νερού.

Σχόλια