Σύσταση επιτροπής προς αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης

0

Επιτροπή για την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας συστήνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα.

Στόχος της επιτροπής θα είναι η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και ο αποτελεσματικός συντονισμός των εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο έργο της επιτροπής περιλαμβάνεται και η επικαιροποίηση του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με όσα ισχύουν πλέον σε όλη την Ευρωζώνη βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στη δημιουργία και λειτουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την πρόληψη και τη διόρθωση υπερβολικών δημόσιων ελλειμμάτων βάσει και των σχετικών ευρωπαϊκών Κανονισμών και Οδηγιών περί προληπτικής παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης για τη διόρθωση του ελλείμματος.

Σχόλια