Συζήτηση για το ν/σ που αφορά στο κτηματολόγιο

0

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής συζητήθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου ΠΕΧΩΔ για το Κτηματολόγιο την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο και την εκτέλεση των δημοσίων έργων και τις επί έλασσον δαπάνες.

Ο κ. Σουφλιάς ανέφερε ότι το Κτηματολόγιο αποτελεί θεμελιώδες έργο για την ορθολογιστική ανάπτυξη της χώρας και έχει, όπως σημείωσε, εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του.

Σε ό,τι αφορά τις επί έλασσον δαπάνες των δημοσίων έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ο κ. Σουφλιάς τόνισε ότι υπήρξε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές να περιοριστούν.

Σχετικά με την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ υπογράμμισε ότι καταργείται ο νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης – που προέβλεπε την έκδοση των οικοδομικών αδειών σε 13 ημέρες με δειγματοληπτικούς ελέγχους – και πρόσθεσε πως ο νέος νόμος θα προβλέπει την έκδοση των αδειών μέσα σε 40 ημέρες, έλεγχο των δικαιολογητικών, ελέγχους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και ταυτόχρονα αντιμετώπιση των αδυναμιών των πολεοδομιών, με την ενίσχυσή τους σε προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σχόλια