Τροποποιήσεις σχετικά με την υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

0

Με την υπ’ αριθμ. 1129/3-6-2013 εγκύκλιο [Link] του υφυπουργού Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη τροποποιούνται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

1.Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο (και όχι την 26η ημέρα όπως ίσχυε) β) Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο.

2. Η περιοδική δήλωση θεωρείται υποβληθείσα εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται στο δημόσιο το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου και των ενδεχόμενων φορολογικών προσαυξήσεων, ή τουλάχιστον ποσό δέκα ευρώ (10,00€) (και ποσοστό 40% επί του συνόλου του υπολοίπου ως ίσχυε).

Σημειώνεται τέλος ότι σε όποιο σημείο της προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου γίνεται αναφορά σε «26η ημέρα», αυτή αντικαθίσταται με την «20η ημέρα».

Σχόλια