Χωρίς σφραγίδα τα διαβατήρια των ανυπότακτων εξωτερικού

0

Καταργείται με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος η σφραγίδα που ετίθετο στα διαβατήρια των ανυπότακτων εξωτερικού και στην οποία αναφερόταν ότι απαγορεύεται η είσοδός τους στη χώρα παρά μόνο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Η σχετική εισήγηση προς τα συναρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έγινε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά την ψήφιση του Νόμου 3257/29-7-2004 με τον οποίο επιτράπηκε για πρώτη φορά η ελεύθερη είσοδος και παραμονή στη χώρα για ένα μήνα συνολικά ή τμηματικά κάθε έτος στους ανυπότακτους εξωτερικού και την έκδοση της υπ αριθμόν 51/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η απόφαση για την κατάργηση της σφραγίδας σε διαβατήρια ανυπότακτων εξωτερικού ελήφθη στις 29-9-2004 σε σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων που εμπλέκονται στην έκδοση διαβατηρίων.

Σχόλια