Υπεγράφη η απόφαση για το ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων προϊόντων ζωικής προέλευσης

0

Υπεγράφη χθες από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό η απόφαση με την οποία καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Σύμφωνα με το εν λόγω μητρώο, κάθε έμπορος υποχρεούται να αναφέρει στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον τόπο προορισμού την άφιξη των προϊόντων ζωικής προέλευσης, 24 ώρες πριν από την άφιξη τους, να τηρεί βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα εισόδου και εξόδου προϊόντων ζωικής προέλευσης και να διαθέτει στο εμπόριο τα προϊόντα αυτά, συνοδευόμενα από τα υγειονομικά κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη δήλωση στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή κάθε παράλειψης ή παρατυπίας που διαπιστώνεται στα σήματα ή στα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Σχόλια