Το νέο Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο [22/1]

0

Κοινή εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου,  Τετάρτη,  22  Ιανουαρίου  2020 – Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, 106 80, Αθήνα.

Θέμα: «Το νέο εταιρικό ποινικό δίκαιο»

Πρόγραμμα

Πρώτο πάνελ: Το νέο ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας [άρθρα 176 έως 180 ν.4548/2018]

Πρόεδρος: Ευάγγελος Περάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του ΣΕΕ

1/ Σπύρος Γ. Αλεξανδρής, Δικηγόρος LLM: «Ποινική ευθύνη Διοικούντων, Μετόχων, Ομολογιούχων».
2/ Ισαάκ Γεροντίδης, Δικηγόρος ΜΔΕ: «Παραβάσεις σχετικές με τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας».

Δεύτερο πάνελ: Τα περιουσιακά εγκλήματα εντός του πλαισίου της εταιρικής δραστηριότητας στο νέο ΠΚ

Πρόεδρος: Ιωάννης Γιαννίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΠΔ.

1/ Βασίλειος Πετρόπουλος, Dr iur. Dr.ur.hab Munchen, Δικηγόρος: «Οι αλλαγές του νέου Ποινικού Κώδικα σε σχέση με περιουσιακά εγκλήματα στα πλαίσια της ετιαρικής δραστηριότητας».
2/ Παναγιώτης Κουρελέας, Δικηγόρος, Mag.iur., Αθήνα: «Προβλήματα περιουσιακού εταιρικού Ποινικού Δικαίου από τον περιορισμό της αυτεπάγγελτης δίωξης των σχετικών εγκλημάτων».

 

Σχόλια