Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημόσιου Δικαίου : «Public Law ahd the Judges»

0

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2011 θα διεξαχθεί συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημόσιου Δικαίου

στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών με θέμα «Public Law ahd the Judges»

Δηλώσεις Συμμετοχής στα τηλ: 22920-69811

fax : 22920-69813

email : afiumi@eplo.eu

Σχόλια