Εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας: Όραμα & Πραγματικότητα 21/4/2016

0

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA), σε συνεργασία με τη Δικηγορική Εταιρεία «Α. Πετρόπουλος & Συνεργάτες», διοργανώνουν το Συνέδριο με τίτλο: «Athens ExtroVision Forum 2016» και θέμα:

«Εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας: Όραμα & Πραγματικότητα»

Το Συνέδριο εστιάζει στα διλήμματα των επιχειρηματιών αναφορικά με την έναρξη μιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό καθώς και σε όλα τα σχετικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία, στα πνευματικά δικαιώματα, στα χρηματοοικονομικά ζητήματα και στη φορολογία αυτής.

Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν κατά την διάρκεια του συνεδρίου περιλαμβάνουν τα

ακόλουθα:

 • Παρουσίαση των ελληνικών νομικών μορφών & Πρότυπα δημιουργίας συνέργειας και δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.

 • Παραδείγματα του Επιχειρείν στο εξωτερικό.

 • Χρηματοοικονομική και φορολογική αντιμετώπιση των ελληνικών νομικών μορφών & των διαφόρων μορφών συνέργειας.

 • Εμπορικό σήμα, Ευρεσιτεχνίες και Πνευματικά Δικαιώματα: «Ο πλούτος της επιχείρησης».

 • Τα νέα “made in Greece” προϊόντα: Η καινοτομία, το R&D και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

 • Success Stories ελληνικών επιχειρήσεων & συνεργειών.

 

Υπεύθυνες Επικοινωνίας:

 Αφροδίτη Δαμιανού, τηλ: (210) 51 21 021, email: iea@iea.org.gr

 Γρηγορία Παγιαβλά, τηλ: +30 (210) 82 22 717, email: lawfirm@apetropoulos.eu

Websites: www.iea.org.gr, www.extrovision.iea.org.gr

Σχόλια