Ημερίδα με Θέμα ο Καταναλωτής στην Ελλήνικη και Ευρωπαϊκή αγορά.

0

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης

διοργανώνει ημερίδα με τίτλο

«»Ο καταναλωτής στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά»»

την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008, ώρα 10:00

στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην αίθουσα ΙΛΙΣΣΟΣ .

Σχόλια