Σεμινάριο «Διαδικασίες – Προσυμβατικός έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων»

0

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Διοικητικής Δικαιοσύνης με γενικό θέμα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»  στις 26 και 27 Ιουνίου 2017.

Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.
 
 

Σχόλια