Τελικός πίνακας κατάταξης διαγωνισμού Συμβολαιογράφων

0

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ο τελικός πίνακας κατάταξης του διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.

Σχόλια