spot_img
ΑρχικήLaw News11η συνάντηση Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρώπης – Ασίας

11η συνάντηση Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρώπης – Ασίας

θέμα «Ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή της πανδημίας COVID-19 και μετά από αυτή» πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Κοινοβουλίου της Καμπότζης. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησαν οι κ.κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Γεώργιος Αμανατίδης, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Χρήστος Δερμεντζόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος, στην παρέμβασή του, στο 1ο πάνελ με θέμα «Προορατικά Κοινοβούλια για την ειρήνη, την ασφάλεια και την κοινή ευημερία», ανέφερε ότι η πανδημία αποτέλεσε πρόκληση για όλους, αλλάζοντας τη ζωή μας και προτρέποντάς μας να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις και πρόσθεσε ότι ήταν ένα σκληρό δίδαγμα που τόνισε την ευάλωτη θέση της ανθρωπότητας και που μας δείχνει ότι η συνεργασία είναι η μόνη εγγύηση για την επίλυση προβλημάτων, καθώς και πόσο σημαντική είναι μια πολυμερής προσέγγιση για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και η συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων για την επίτευξη κοινών στόχων, όπως η ειρήνη, η ασφάλεια και η κοινή ευημερία. Ο κ. Δερμεντζόπουλος τόνισε ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν βασικό και θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της υλοποίησης των στόχων, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργειών, καθώς και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μένει εκτός των τρεχουσών εξελίξεων διαμορφώνοντας πολιτικές, και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Τέλος υπογράμμισε ότι η αλληλεγγύη δεν σταματά στα σύνορά μας και ότι η τρέχουσα πανδημία μας υπενθυμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την επίτευξη συντονισμένης απάντησης στις κοινές προκλήσεις και κρίσεις.

Ο κ. Γεώργιος Αμανατίδης στην παρέμβασή του, στο 2ο πάνελ με θέμα «Προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης στην εποχή του Covid-19 και μετά από αυτή», ανέφερε ότι αναμφίβολα, η πανδημία ανέκοψε τα σχέδια της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας και ότι οι επακόλουθες διαταραχές στην κοινωνική κινητικότητα και συνοχή καθώς και στη ζήτηση, στην προσφορά και στη ρευστότητα της οικονομίας οδήγησαν σε βαθιά παγκόσμια ύφεση την τελευταία διετία και πρόσθεσε ότι το ερώτημα που τίθεται μετ’ επιτάσεως στη δημόσια συζήτηση είναι αν είναι εφικτή η προσέλκυση επενδύσεων εν μέσω πανδημίας αλλά και στο ζοφερό κοινωνικο-οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται μεταπανδημικά. Ο κ. Αμανατίδης επεσήμανε ότι τα κράτη οφείλουν να αναπτύξουν νέα στρατηγική τονίζοντας τους παράγοντες που τα καθιστούν επενδυτικά ελκυστικά όπως ο χώρος της ενέργειας, η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ο τουριστικός κλάδος, στον οποίο η πανδημία επέφερε αποφασιστικό πλήγμα και ο πολιτισμός, ο οποίος ως μια συγκολλητική ουσία θα πρέπει να διαχέεται σ’ όλους τους τομείς της ανάπτυξης και να διατηρείται με βάση τις αρχές της αειφορίας. Ο Έλληνας βουλευτής υπογράμμισε ότι ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι κομβικός στην προώθηση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών έτσι ώστε να μετατρέψουν την κρίση σε παράθυρο ευκαιρίας.

Η κα Αυγερινοπούλου στην ομιλία της στο 3ο πάνελ με θέμα «Ασφάλεια του νερού, της ενέργειας και των τροφίμων στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου κλίματος» είπε ότι η άνοδος των θερμοκρασιών τροφοδοτεί την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τις φυσικές καταστροφές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα φαινόμενα αργής έναρξης, την επισιτιστική και υδατική ανασφάλεια και την οικονομική διαταραχή και πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό, οι κοινές διεθνείς προσπάθειες για μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των πηγών καθαρής ενέργειας, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις χώρες. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος τόνισε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη, συστημική προσέγγιση σε όλους τους τομείς, με σκοπό τον συμβιβασμό δυνητικά συγκρουόμενων συμφερόντων και επεσήμανε ότι ο μετασχηματισμός των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής μας προς πιο βιώσιμες διαδρομές αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επίλυση του φαύλου κύκλου μιας ταραγμένης σχέσης μεταξύ νερού-ενέργειας-διατροφής και κλιματικής αλλαγής. Η κα Αυγερινοπούλου υπογράμμισε εξάλλου ότι διακυβεύονται όχι μόνο η επισιτιστική ασφάλεια και η οικολογική ισορροπία, αλλά και η δημόσια υγεία και η επιβίωσή μας και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ξεκινήσουν πρόσθετα προγράμματα και χρηματοδότηση για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Ασίας και της Ευρώπης.

Lawjobs