Τρεις [3] υποτροφίες νομικής επιστήμης στο εξωτερικό

0

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δημοσίευσε στις 30/3/2022, 183 υποτροφίες στο εξωτερικό εκ των οποίων οι τρεις αφορούν την νομική επιστήμη.

Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
1
Postdoc ELSA lab
Deadline : 12.04.2022
2
Postdoctoral Research in Transnational Environmental Litigation
Deadline : 18.04.2022
3
Postdoc ELSA lab
Leiden University
Leiden
Deadline : 12.04.2022

 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για το σύνολο των υποτροφιών στο εξωτερικό.

183 Υποτροφίες στο Εξωτερικό (link)

Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.