[Α.Ε.Π.Π] Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – Προκήρυξη [3] θέσεων

Μία θέση Γ. Διευθυντή - Δύο θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων

0

“Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π. – www.aepp-procurement.gr) έχει δημοσιεύσει α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 1844/23.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο) για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και β) την υπ’ αριθ. πρωτ.1894/29.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣΥΑ46Μ4Χ7-Φ2Ζ) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Κατόπιν της δημοσίευσης των άνω προσκλήσεων στον ημερήσιο τύπο την 1.7.2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τις άνω θέσεις ευθύνης λήγει την 16.7.2020. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Προκήρυξη Γενικού Διευθυντή

Προκήρυξη Προϊσταμένων Διευθύνσεων”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου [586.65 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Αποθήκευση αρχείου [750.71 KB]