ΑΑΔΕ: κατάλογος δικαιοδοσιών για την ανταλλαγή εκθέσεων, για στοιχεία φορολογικού έτους 2018

0

Αριθμ. Α. 1124
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), για στοιχεία του φορολογικού έτους 2018.

Για τη λήψη του ΦΕΚ Β 2328/2020 πατήστε εδώ

 

Σχόλια