ΑΑΔΕ: προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου

0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1044241 ΕΞ 2020
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:210 6987 443
Fax:210 6987 459
E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 35702/24-03-2020 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Σας κοινοποιούμε την ανωτέρω σχετική, σύμφωνα με την οποία, για τα φαρμακευτικά προϊόντα του συνημμένου Πίνακα αυτής ισχύει απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης, λόγω διαφαινόμενης έλλειψης, στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειάς τους στο εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα η επάρκεια των οποίων κρίνεται σημαντική για τη θεραπεία ασθενών με λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Κατόπιν του ανωτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν – στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Πίνακα της σχετικής Απόφασης, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ