ΑΔΣ-ΔΔ: Hμερομηνία συνεδρίασης του ΑΔΣ Διοικητικής Δικαιοσύνης, ορίστηκε η 8/7

0
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                       Αθήνα,   30 Ιουνίου 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης που θα εξετάσει μεταξύ άλλων τα θέματα:
1. Μεταθέσεις Πρωτοδικών Δ.Δ.
2. Προαγωγή (διορισμό) Παρέδρων Δ.Δ. σε θέσεις Πρωτοδικών Δ.Δ.και
3. Διορισμό των αποφοίτων  της ΕΣΔι σε θέσεις Παρέδρων Δ.Δ.

θα συνεδριάσει την 8η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.
                      Ο Προϊστ. του 1ου Τμήματος της Γραμματείας
Ιωάννης Τσουκαλάς

Σχόλια