Αδυναμία επεξεργασίας αιτήματος για επίδομα γέννησης λόγω μη εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης του οικείου έτους

0

Πολίτης η οποία γέννησε τον Ιούνιο του 2020, θέλησε να υποβάλει αίτηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για την χορήγηση του επιδόματος γέννησης, η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, προβλέπεται να υποβληθεί εντός τριμήνου από την γέννηση.

Ωστόσο, είχε υποβάλει χειρόγραφη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς δεν είχε γίνει εγκαίρως αλλαγή της οικογενειακής της κατάστασης από άγαμη σε έγγαμη. Για τον λόγο αυτό το μηχανογραφικό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επεξεργασία της δήλωσης και να εκδώσει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης.

Ως εκ τούτου η ενδιαφερόμενη διέτρεχε τον κίνδυνο απώλειας του επιδόματος, ύψους 2.000€. Ο Συνήγορος της συνέστησε να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να λάβει
βεβαίωση αδυναμίας εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προ της λήξης του τριμήνου. Εν συνεχεία η Αρχή ήλθε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και έλαβε την διαβεβαίωση ότι, εφόσον η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για το επίδομα γέννησης αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε αμέλεια της δικαιούχου αλλά σε άλλες αδυναμίες διοικητικής φύσεως, δεν θα υπάρξει εξ αυτού του λόγου κώλυμα στην επεξεργασία της αίτησής της, την οποία θα ολοκληρώσει μόλις διαθέτει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.