Αφγανιστάν: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της ΕΕ

0

Την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το Αφγανιστάν, στα οποία τονίζεται η προσήλωση της ΕΕ στην ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα και στη στήριξη του αφγανικού λαού. Στα συμπεράσματα καθορίζεται επίσης η γραμμή δράσης της ΕΕ για το εγγύς μέλλον.

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, και τονίζει ότι απαιτείται ισχυρός συντονισμός για τη συνεργασία με τους σχετικούς διεθνείς εταίρους, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη.

Η επιχειρησιακή δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της θα προσαρμοστεί προσεκτικά στις πολιτικές και τις δράσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης που έχει διοριστεί από τους Ταλιμπάν, δεν θα της προσδώσει καμία νομιμοποίηση, και θα αξιολογηθεί με βάση τα πέντε κριτήρια αναφοράς, τα οποία συμφώνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κατά την άτυπη σύνοδό τους που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία στις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών αποτελούν ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας.

Μια ελάχιστη επιτόπια παρουσία της ΕΕ στην Καμπούλ, ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας, θα διευκόλυνε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και την παρακολούθηση της ανθρωπιστικής κατάστασης, και θα μπορούσε επίσης να συντονίσει και να στηρίξει την ασφαλή, προστατευμένη και ομαλή αποχώρηση όλων των αλλοδαπών υπηκόων και των Αφγανών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ως ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, η ΕΕ θα δρομολογήσει μια περιφερειακή πολιτική πλατφόρμα συνεργασίας με τους άμεσους γείτονες του Αφγανιστάν, προκειμένου να συμβάλει στην πρόληψη των αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων στην περιοχή και να στηρίξει την οικονομική ανθεκτικότητα και την περιφερειακή οικονομική συνεργασία, καθώς και τις ανθρωπιστικές ανάγκες και ανάγκες προστασίας.

Το Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό κατά την επόμενη σύνοδό του τον Οκτώβριο.

Σχόλια