Αιτήματα της Ένωσης Δικαστών – Εισαγγελέων προς το υπουργείο Δικαιοσύνης για τα Ειρηνοδικεία

0

Ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

“Η Ένωση απέστειλε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ακόλουθο αίτημα:

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα,
Κοινοποίηση: κ. Γενικό Γραμματέα, κ. Πάνο Αλεξανδρή

Προτάσεις της Ένωσης για θέματα που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και αφορούν τα Ειρηνοδικεία

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Κατόπιν σχετικής απόφασης που ελήφθη στις 12-12-2020 από το Δ.Σ της Ένωσης, υποβάλλουμε τα ακόλουθα αιτήματα προς το Υπουργείο:

1) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 31-12-2020 όσον αφορά την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων που μπορούν να συντάσσονται ενώπιον δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 72παρ. 4 του ν. 4722/15-9-2020 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 177) προς αποτροπή συνωστισμού στα Ειρηνοδικεία.
2) Την παράταση των προθεσμιών του αρ. 4Δ παρ. 1 ν. 4745/2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού. Ειδικότερα και ενόψει της δυσλειτουργίας των Γραμματειών των Δικαστηρίων την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας κρίνεται σκόπιμη η παράταση των προθεσμιών με επιμήκυνσή τους προκειμένου να μπορέσουν τα Ειρηνοδικεία να ανταπεξέλθουν οργανωτικά στη νέα διαδικασία .
3) Με νομοθετική ρύθμιση να γίνει τροποποίηση στο ν. 4745/2020 και να ορισθεί ότι οι αιτήσεις μεταρρύθμισης απόφασης κατ’ αρθρ. 758 ΚΠολΔ και οι αιτήσεις απαλλαγής κατ’ αρθρ. 11 του ν. 3869/2010, που εκκρεμούν μετά τις 15.6.2021 θα επαναπροσδιορίζονται με κλήση του οφειλέτη-αιτούντος, που θα κατατίθεται στην γραμματεία του Ειρηνοδικείου και θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία των αρθρ. 4Η έως 4ΙΔ στα πρότυπα τη έγγραφης διαδικασίας που θεσπίσθηκε με τον ν. 4745/2020.
4) Την ενεργοποίηση του αρ. 208 του ν. 4738/2020 προκειμένου να ορίζονται ως Εισηγητές Πτώχευσης, Ειρηνοδίκες που υπηρετούν στα κεντρικά Ειρηνοδικεία των Νομών. Ο ορισμός του Ειρηνοδικείου ως πτωχευτικού δικαστηρίου και του Ειρηνοδίκη ως Εισηγητή θα επιφέρει δυσλειτουργία στα μικρά Ειρηνοδικεία στα οποία ο Ειρηνοδίκης που θα συγκροτεί το Δικαστήριο και θα κηρύσσει την πτώχευση θα ορίζει παράλληλα τον εαυτό του ως Εισηγητή της.”

Σχόλια