Ανακοίνωση Συμβ/κού Συλλόγου για τις αποδοχές κληρονομιάς (Α20-Ν.3889/2010)

0

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 για τις πράξεις αποδοχής κληρονομίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει να ζητούνται από ορισμένα Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία τα πιστοποιητικά του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 σε πράξεις αποδοχής κληρονομίας, αποστείλαμε την συνημμένη στην παρούσα επιστολή προς τη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών και τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένουμε τη σχετική απάντηση.

Σχόλια