Ανακοίνωση Ειδικού Δικαστηρίου Αρ. 88 παρ. 2 Συντάγματος

0

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠοικ.26804/25-4-2020 (ΦΕΚ 1588 Β΄), με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της προσωρινής αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις της δικασίμου της 5ης Μαΐου 2020 του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθρ. 88 παρ.2 του Συντάγματος ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε τακτική δικάσιμο της 2ας Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.

Ο Πρόεδρος
κ.α.α.
η νόμιμη αναπληρώτριά του

Ειρήνη Σαρπ
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σχόλια