Ανακοίνωση Ειδικού Δικαστηρίου του αρ. 99 Συντάγματος

0

04/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-2020 (ΦΕΚ 1588 Β΄), με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της προσωρινής αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων του Ειδικού Δικαστηρίου, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις της δικασίμου της 5ης Μαΐου 2020 του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθρ. 99 του Συντάγματος ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ σε τακτική δικάσιμο της 3ης Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00.

Ο Πρόεδρος
κ.α.α.
η νόμιμη αναπληρώτριά του

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σχόλια