Ανακοίνωση αρχαιρεσιών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης [8/8/21]

0

Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης:

Ανακοινώνεται ότι:

  1. Με τις υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 243/17-5-2021, 244/17-5-2021, 245/17-5-2021, 246/17-5-2021, 247/17-5-2021, 249/17-5-2021, 396/28-6-2021, 272/31-5-2021 αιτήσεις τους, παραιτήθηκαν από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης οι κάτωθι:

1) Απόστολος Κυριακίδης

2) Δήμητρα Μπαΐρα

3) Παράσχος Παπαδάκης

4) Γεώργιος Φλετούρης

5) Γεώργιος Νοτόπουλος

6) Φωτεινή Δρακούδη

7) Ηλία Ηλιακόπουλου

8) Ιλιάνα Βλασακίδου

Κατά συνέπεια θα πρέπει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης να διενεργήσει αρχαιρεσίες για τη πλήρωση των 5 θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

  1. Κατόπιν τούτου, στη συνεδρίαση της 21/02-6-2021 του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή αρχαιρεσιών την 8-8-2021. Όσοι Δικηγόροι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 2021 καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης εντός προθεσμίας αρχόμενης την 2α Ιουλίου 2021 και έως την 21η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στα άρθρα 104, 105 και 97 παρ.5 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν 2194/2013) περιπτώσεις, συνοδευόμενη από απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου περί καταβολής του τέλους διεξαγωγής αρχαιρεσιών.
  2. Σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.4194/2013), οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, θα διενεργηθούν την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021, από ώρα 07.00 πμ έως 19.00 μμ, στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης (Δικαστικό Μέγαρο).

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 103 επόμενα του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.4 υποχρεωτική. Όσοι δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο παρακαλούνται να ενημερώσουν την γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την ημέρα των εκλογών ή την εφορευτική επιτροπή ανήμερα των εκλογών, αποστέλλοντας σχετική δήλωση.

Δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.1 εδ.2 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.4194/2013) έχουν οι Δικηγόροι, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Συλλόγου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή μέχρι την 29η Ιουλίου 2021.

Το τέλος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για τους υποψηφίους Συμβούλους ανέρχεται σε ποσό τριάντα (30,00) Ευρώ.