Ανάληψη καθηκόντων νέου μέλους στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Με απόφαση της 27ης Μαΐου 2021 οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τη Maja Brkan ως δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από τις 6 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025.

Εχθές [6/7] πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία της ανάληψης καθηκόντων εκ μέρους της Maja Brkan.
 
Βιογραφικό σημείωμα της Maja Brkan

Γεννηθείσα το 1979· πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας (2003)· Master of Laws του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (2004)· διδακτορικό νομικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνας (2007)· γλωσσομαθής νομικός στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004-2005)· ασκούμενη στο Δικαστήριο στο γραφείο του δικαστή A. Ó Caoimh (2005)· ασκούμενη στο εφετείο της Λιουμπλιάνας (2005-2006)· νομική βοηθός (2007-2008), στη συνέχεια εισηγήτρια στο Δικαστήριο στο γραφείο της γενικής εισαγγελέα V. Trstenjak (2008-2011) και του δικαστή M. Ilešič (2011-2013)· αναπληρώτρια καθηγήτρια (2013-2018), στη συνέχεια συνεργαζόμενη καθηγήτρια (από το 2018) του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (2017-2020)· συνεργαζόμενη διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ (2021)· συντονίστρια του προγράμματος «Advanced Master in Privacy, Cybersecurity and Data Management» (μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της διαχείρισης δεδομένων) στο Ευρωπαϊκό κέντρο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ (2021)· επιφορτισμένη με τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (2014)· συνεργαζόμενη συντάκτρια της European Data Protection Law Review (επιθεώρησης ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας δεδομένων) (2015-2021)· μέλος της συντακτικής επιτροπής του «EU Law Live» (από το 2020)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 6 Ιουλίου 2021.