Ανάληψη καθηκόντων νέου μέλους στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Με απόφαση της 19ης Φεβρουαρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν ως δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από 25 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 31 Αυγούστου 2025, τον David Petrlík σε αντικατάσταση του Jan Passer.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία της αναλήψεως καθηκόντων εκ μέρους του David Petrlík, η οποία και αναμεταδόθηκε απευθείας από τις 18.30 μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Βιογραφικό του David Petrlík
Γεννηθείς το 1978· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Βοημίας, Τσεχική Δημοκρατία (2002)· μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής στο Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon-Sorbonne (2003)· διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου του Καρόλου της Πράγας (2016)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας (2004)· εισηγητής στο γραφείο του δικαστή J. Malenovský στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004-2015)· νομικός σύμβουλος, στη συνέχεια αναπληρωτής προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας και, από το 2018, προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας στον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS (Global Navigation Satellite Systems – Παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης) (2015-2021)· λέκτορας δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου της Πράγας (από το 2011)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από την 1η Μαρτίου 2021.