Ανάληψη καθηκόντων νέου Μέλους του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Με απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2021, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διόρισαν τον Pēteris Zilgalvis ως δικαστή του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 31 Αυγούστου 2025.
Επ’ ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του Ρ. Zilgalvis θα διεξαχθεί σήμερα πανηγυρική
συνεδρίαση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιογραφικό σημείωμα του Pēteris Zilgalvis

Γεννηθείς το 1964· κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Ηνωμένες Πολιτείες (1986) — διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, Ηνωμένες Πολιτείες (1990) — κύριος σύμβουλος στη νομική υπηρεσία της επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος [Κοινοβούλιο, Λεττονία (1990-1992)]· υπάλληλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και την Unesco στο Υπουργείο Εξωτερικών, Λεττονία (1992)
— ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος για την περιοχή της Βαλτικής στην Παγκόσμια Τράπεζα, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία (1993-1996)

— κύριος σύμβουλος επί θεμάτων περιβαλλοντικού δικαίου στο πλαίσιο των πολιτικών διαφύλαξης του περιβάλλοντος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ρωσία (1996-1997)
— αναπληρωτής προϊστάμενος της Υπηρεσίας Βιοηθικής, Γενική Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, Συμβούλιο της Ευρώπης (1997-2005)
— προϊστάμενος του τμήματος «Διακυβέρνηση και Ηθική», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2005-2010)
–προϊστάμενος του τμήματος «Λοιμώδεις νόσοι και Δημόσια υγεία», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010)· προϊστάμενος του τμήματος «Υγεία και Ευεξία», Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010-2016)· μέλος του Κολεγίου St Antony του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (2013- 2014)
— επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο του προγράμματος για την πολιτική οικονομία των χρηματοπιστωτικών αγορών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2013-2019)·
— προϊστάμενος του τμήματος «Ψηφιακή καινοτομία και τεχνολογία Blockchain»,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016-2021)· από κοινού πρόεδρος της ομάδας εργασίας Fintech, Ευρωπαϊκή Επιτροπή· μέλος της παγκόσμιας επιτροπής κρυπτονομισμάτων,
— Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ· μέλος του συμβουλευτικού σώματος εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ για τις πολιτικές στον τομέα της τεχνολογίας blockchain·
μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής και υπεύθυνος εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τη Fintech και τη ρυθμιστική καινοτομία, Judge Business School,
— Πανεπιστήμιο Cambridge· μέλος της συντακτικής επιτροπής της Επετηρίδας των βαλτικών χωρών για το διεθνές δίκαιο
— συγγραφέας πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχόλια