Ανανέωση της συνθέσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Με αποφάσεις της 1ης Φεβρουαρίου 2019 και της 29ης Μαΐου 2019, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν, για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2025, τη θητεία δώδεκα δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου, ήτοι των Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga Reine, Ramona Frendo, Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov και Colm Mac Eochaidh. Με απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2019, διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο, για τη μεν περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2025 ο Laurent Truchot και, για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2022, η Mirela Stancu. Με απόφαση της 6ης Μαρτίου 2019, διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο, για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2022, η Tuula Riitta Pynnä. Με απόφαση της 29ης Μαΐου 2019, διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο, για τη μεν περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2025, οι Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, Johannes Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus και Miguel Sampol Pucurull, για τη δε περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2022 ο Iko Nõmm. Με απόφαση της 11ης Ιουλίου 2019, διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο, για την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2025, οι Ornella Porchia και Roberto Mastroianni. Με απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο, για την περίοδο από 6ης Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2022, ο Gerhard Hesse. Επ’ ευκαιρία της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων μελών του θεσμικού οργάνου, θα διεξαχθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανηγυρική συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 18.00 στον εξής ιστότοπο: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

 

Βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών

Laurent Truchot γεννήθηκε το 1962· απόφοιτος του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών στο Παρίσι (1984)· φοίτησε στην Εθνική Σχολή Δικαστών (1986-1988)· δικαστής στο tribunal de grande instance της Μασσαλίας (1988-1990)· δικαστικός εμπειρογνώμων στη διεύθυνση αστικών υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1990-1992)· βοηθός διευθυντή, έπειτα διευθυντής στη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού, κατανάλωσης και καταστολής της απάτης στο Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας (1992-1994)· τεχνικός σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης (1994-1995)· δικαστής στο tribunal de grande instance της Nîmes (1995-1996)· εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα P. Léger (1996-2001)· αποσπασμένος δικαστής στο Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) (2001-2007)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2007-2013, πρόεδρος τμήματος από το 2010 έως το 2013)· δικαστής στο Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο) (2013-2019)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Mirela Stancu γεννήθηκε το 1974· πτυχιούχος νομικής του πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (1998)· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου (2009)· δικηγόρος του δικηγορικού συλλόγου Βουκουρεστίου (1999-2002)· εντεταλμένη με τη διδασκαλία (2002-2018), κατόπιν, από το 2018, λέκτορας δικονομικού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου· διδάσκουσα στην εθνική σχολή δικαστών (2007-2018)· δικαστής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Βουκουρεστίου (2004- 2009)· δικαστής στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Βουκουρεστίου (2009-2019)· δικαστής διατελούσα σε απόσπαση στο υπουργείο εξωτερικών (2005)· νομική διοικητική υπάλληλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γραφείο της δικαστή C. Toader (2011-2014)· διευθύντρια του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τις διεθνείς σχέσεις και τα προγράμματα (2015-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Tuula Riita Pynnӓ γεννήθηκε το 1958· πτυχιούχος νομικής στο πανεπιστήμιου του Turku (master, 1981)· πρόγραμμα δικαστικής κατάρτισης στο περιφερειακό δικαστήριο της Ulvila (1984)· master νομικής στο πανεπιστήμιο της πόλης Trier (1993)· μεταπτυχιακό ευρωπαϊκών νομικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (1994)· εντεταλμένη με την διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Turku (1981-1982)· δικαστής στο περιφερειακό δικαστήριο του Pori (1982-1983)· προϊσταμένη υπηρεσίας στην Υπηρεσία Μητρώου Πληθυσμού (1983-1985)· δικαστής στο δικαστήριο του Tampere και της Pirkanmaa (1985-1995)· εισηγήτρια στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας (1995)· προϊσταμένη μονάδας για τις ένδικες διαφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομική σύμβουλος και εκπρόσωπος του κράτους ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργός Εξωτερικών, προϊσταμένη της φινλανδικής αντιπροσωπείας στην ομάδα εργασίας «Δικαστήριο» του Συμβουλίου (1996-2005)· μέλος της ομάδας «Φίλοι της Προεδρίας» για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού δικαιοδοτικού συστήματος στη Συνθήκη της Νίκαιας· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Φινλανδίας (2005-2012)· δικαστής στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Φινλανδίας (2012-2019)· μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου του Ελσίνκι (2015-2019)· μέλος και, στη συνέχεια, πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής του δικηγορικού συλλόγου του Ελσίνκι (2011-2019)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Tamara Perišin γεννήθηκε το 1979· πτυχιούχος νομικής του πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ (2002)· master νομικής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2003)· διδάκτωρ νομικής στο πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (2007)· υπότροφος Fullbright στο πανεπιστήμιο του Georgetown και του Michigan (2005-2006)· κατάρτιση στην επιστήμη της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης (2007-2008)· ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Asser (2004), στο Ινστιτούτο Max Planck (2007- 2008) και στο Harvard Law School (2014)· μέλος του δικηγορικού συλλόγου Κροατίας (2009)· καθηγήτρια δικαίου της Ένωσης, κάτοχος της έδρας Jean Monnet και συντονίστρια του κέντρου αριστείας Jean Monnet στο πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (2002-2019)· προσκεκλημένη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Harvard (2015-2016)· μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2005-2011)· υπεύθυνη σπουδών δικαίου της Ένωσης για τους αξιωματούχους και διπλωμάτες στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (2011-2012)· υπεύθυνη για την κατάρτιση στο δίκαιο της Ένωσης για τους δικαστές και εισαγγελείς της Νομικής Ακαδημίας και του δικαστηρίου του Ζάγκρεμπ (2012-2013)· υπεύθυνη για την κατάρτιση στο δίκαιο της Ένωσης στον δικηγορικό σύλλογο Κροατίας (2015)· ειδική σύμβουλος στο Υπουργείο Επιστημών και Παιδείας (2017-2019)· αρχισυντάκτρια σε επιστημονική επιθεώρηση δικαίου της Ένωσης· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl γεννήθηκε το 1975· σπουδές νομικής στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Γερμανία (Magister iuris, πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας, 1999), διδάκτωρ νομικής (πανεπιστήμιο Αμβούργου, 2004)· απόφοιτος διερμηνείας για τη γερμανική γλώσσα στην Κρατική Σχολή Ξένων Γλωσσών της Πράγας (1995)· επιστημονική συνεργάτις στην έδρα του εμπορικού, του ναυτικού και του οικονομικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου· επιτυχούσα σε διαγωνισμό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για Τσέχους νομικούς (2004)· υπάλληλος στην γενική διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Έρευνας και Τεκμηρίωσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004-2019)· βοηθός του γενικού διευθυντή (2010-2016)· εισηγήτρια στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γραφείο της δικαστή M. Berger (2017-2018)· εντεταλμένη με την διδασκαλία του δίκαιου της Ένωσης στην περιφερειακή ακαδημία της Βιέννης για τη δημόσια διοίκηση· συχνές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του τσεχο-γερμανικού νομικού φόρουμ· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων, ιδίως για το δίκαιο της Ένωσης και το συγκριτικό δίκαιο· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Gabriele Steinfatt γεννήθηκε το 1977· σπουδές στο Saarbrücken και στο Στρασβούργο· απόφοιτος νομικής του πανεπιστημίου Robert Schuman του Στρασβούργου (πτυχίο στο ιδιωτικό δίκαιο και πιστοποιητικό σπουδών ευρωπαϊκού δικαίου, 2000)· κρατική εξέταση για την άσκηση νομικών επαγγελμάτων στο Saarbrücken (2002 και 2005)· μεταπτυχιακό στο ινστιτούτο ευρωπαϊκών σπουδών του πανεπιστημίου του Σάαρ (2002-2003)· διδάκτωρ νομικής στο πανεπιστήμιο του Σάαρ (2011)· δικαστής στο διοικητικό πρωτοδικείο της Βρέμης (2005-2018)· δικαστής στο διοικητικό εφετείο της Βρέμης (2018-2019)· μέλος του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού δικαστηρίου για τους δικαστές (2018- 2019)· αναπληρωματικό μέλος του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού δικαστηρίου για τους μηχανικούς (2018-2019)· εντεταλμένη με την διδασκαλία στο πανεπιστήμιο του Σάαρ και στο πανεπιστήμιο της Βρέμης· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων για νομικά θέματα, ιδίως ευρωπαϊκού δικαίου· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Johannes Christoph Laitenberger γεννήθηκε το 1964· σπουδές νομικής στο πανεπιστήμιο Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität στην Βόννη· επιτυχών στην πρώτη κρατική εξέταση νομικών (1990)· νομικός συνεργάτης στις διοικητικές υπηρεσίες του γερμανικού κοινοβουλίου (1991)· νομική άσκηση στην περιφέρεια του ανώτατου περιφερειακού δικαστηρίου Κολωνίας (1991-1994)· επιτυχών στη δεύτερη κρατική εξέταση για την άσκηση νομικών επαγγελμάτων (1994)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία και την έρευνα στο πανεπιστήμιο Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität της Βόννης (1991-1995)· δικηγόρος Κολωνίας και νομικός σύμβουλος ένωσης επιχειρήσεων (1996)· σύμβουλος στη διεύθυνση διοίκησης και πρωτοκόλλου της γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1996-1999)· εισηγητής στη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1999)· μέλος του γραφείου (1999-2003), έπειτα προϊστάμενος του γραφείου (2003-2004) της επιτρόπου Viviane Reding· μέλος του γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων José Manuel Baroso (2004-2005)· εκπρόσωπος και προϊστάμενος της υπηρεσίας εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005-2009)· προϊστάμενος του γραφείου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Baroso (2009-2014)· βοηθός γενικός διευθυντής της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014-20115)· γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015-2019)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

José Martin y Pérez de Nanclares γεννήθηκε το 1965· απόφοιτος νομικής του πανεπιστημίου της Salamanca (1983-1988)· σπουδές στο συνταγματικό δίκαιο στο πανεπιστήμιο της Κολωνίας (1988-1999)· master ευρωπαϊκού δικαίου στο πανεπιστήμιο του Saarbrücken (1991)· διδάκτωρ νομικής στο πανεπιστήμιο του Saarbrücken (1993) και της Salamanca (1994)· λέκτορας (1993-1996) και καθηγητής διεθνούς δικαίου (1996- 2001) στο πανεπιστήμιο της La Rioja· κάτοχος της έδρας δημόσιου διεθνούς δικαίου και της έδρας Jean Monnet του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο της La Rioja (2001-2009)· κάτοχος της έδρας δημόσιου διεθνούς δικαίου στο πανεπιστήμιο της Salamanca (2009-2012 και 2018)· αντιπρύτανης αρμόδιος για τις διεθνείς σχέσεις (2004-2008), αντιπρύτανης αρμόδιος για την έρευνα (1993-2000) και γενικός γραμματέας (1996) του πανεπιστημίου της La Rioja· επίτιμος διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο της Piura του Περού (2009)· διευθυντής του γραφείου διεθνών νομικών υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ισπανικής Κυβέρνησης (2012-2018)· διευθυντής του γραφείου της προεδρίας του ισπανικού Συμβουλίου Επικρατείας (2018-2019)· μέλος του διαρκούς διαιτητικού δικαστηρίου (2018-2019)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Rimvydas Norkus γεννήθηκε το 1979· master νομικής στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους (2001)· διδάκτωρ νομικής στο πανεπιστήμιο Mykolas Romeris (2005)· σπουδές στο ελβετικό ινστιτούτο συγκριτικού δικαίου (ISDC) και στα πανεπιστήμια της Βόννης και του Βίλνιους (2002-2006)· βοηθός δικαστικός λειτουργός στο εφετείο της Λιθουανίας (1999-2000)· σύμβουλος του προέδρου του εφετείου της Λιθουανίας (2000-2003)· διευθυντής της υπηρεσίας δικηγορικής πρακτικής του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2003-2009)· γλωσσομαθής νομικός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2009-2010)· διευθυντής του τμήματος νομικής έρευνας του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2013-2014)· πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λιθουανίας (2014-2019)· καθηγητής στο ινστιτούτο ιδιωτικού δικαίου του πανεπιστημίου Mykolas Romeris (2012-2019)· πρόεδρος του Δικαστικού Συμβουλίου της Λιθουανίας (2016-2018)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Miguel Sampol Pucurull γεννήθηκε το 1974· πτυχιούχος νομικής και διοίκησης επιχειρήσεων του καθολικού πανεπιστημίου Comillas – ICADE (1998)· abogado del Estado υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του Δημοσίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (2002-2005)· abogado del Estado στη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (2005-2006)· μέλος της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών για ζητήματα σχετικά με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006-2007)· abogado del Estado-νομικός σύμβουλος της μόνιμης ισπανικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2014)· abogado del Estado-Jefe στη νομική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου και γενικός υποδιευθυντής διεθνών σχέσεων και σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Abogacía General del Estado του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2014- 2019)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαφόρων δημόσιων επιχειρήσεων (2014-2019)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Iko Nõmm γεννήθηκε το 1977· διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Tartu (2013)· σύμβουλος στο εφετείο του Τάλιν (2001-20020)· εισηγητής στο δικαστήριο του Harju (2002)· δικαστής στο δικαστήριο του Harju (2002-2007)· δικαστής στο εφετείο του Τάλιν (2007-2019)· δόκιμος δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Εσθονίας (2015-2016)· εθνικός δικαστής αποσπασμένος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017-2018)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο του Tartu (2014-2019)· διδάσκων στο Ανώτατο Δικαστήριο της Εσθονίας (2015-2019)· υπεύθυνος για προγράμματα νομικής κατάρτισης στον δικηγορικό σύλλογο Εσθονίας (2015-2019)· μέλος της επιτροπής εξετάσεως των δικαστών (2018-2019)· μέλος της επιτροπής αξιολόγησης επαγγελματικών ικανοτήτων στον δικηγορικό σύλλογο Εσθονίας (2015-2019)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Ornella Porchia γεννήθηκε το 1966· πτυχιούχος νομικής (1991)· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου Bocconi του Μιλάνο (1996)· καθηγήτρια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο του Torino· δικηγόρος στο Torino (1993)· βοηθός καθηγήτρια (1998-2002) και συνεργαζόμενη καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Torino (2002-2007)· μέλος της υπηρεσίας μελετών του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας (2010-2014)· νομική σύμβουλος της μόνιμης ιταλικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014-2019)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Roberto Mastroianni γεννήθηκε το 1964· απόφοιτος νομικής του πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (1987)· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου της Μπολόνιας (1992)· master στο Dickinson School of Law, Pennsylvania (1990)· μεταδιδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο της Γενεύης (1992-1993)· μεταδιδακτορικές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (1993-1994)· ερευνητής διεθνούς δικαίου στο πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (1992-1997)· εισηγητής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα γραφεία των γενικών εισαγγελέων Giuseppe Tesauro και Antonio Saggio (1997- 2000)· καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II (2000-2019)· επισκέπτης καθηγητής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευρωπαϊκών ένδικων διαφορών στο πανεπιστήμιο Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-2013)· καθηγητής στο δίκαιο της Ένωσης στο πανεπιστήμιο Luiss Guido Carli της Ρώμης (2013-2017)· σύμβουλος της Ιταλικής Κυβέρνησης για νομικά ζητήματα στην διεύθυνση ευρωπαϊκών υποθέσεων (2015-2018)· δικηγόρος με δυνατότητα παραστάσεως στα ανώτατα δικαστήρια (1993-2019)· καθηγητής συγκριτικού δικαίου για το δίκαιο του ανταγωνισμού στο Sturm College of Law του πανεπιστημίου του Ντένβερ (2015-2019)· μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ιταλικής εταιρίας διεθνούς δικαίου SIDI (2013-2015) και του ιταλικού Συλλόγου μελετών του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης AISDUE (2018-2019)· συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Gerhard Hesse γεννήθηκε το 1970· πτυχιούχος νομικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης (1993)· διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης (2002)· μέλος της υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (1994-1995)· μέλος και, στη συνέχεια, προϊστάμενος τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (1995-2000)· νομικός σύμβουλος του Εργατικού Επιμελητηρίου (2000-2002)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας και, στη συνέχεια, προϊστάμενος τμήματος της Νομικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (2002-2007)· νομικός σύμβουλος στο γραφείο του Ομοσπονδιακού Καγκελαρίου (2007-2010)· γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (2010-2017)· γενικός διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης της κρατικής παρέμβασης και Δικαιοσύνης (2017- 2019)· μέλος του αρμόδιου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κυβερνητικού συμβουλίου (2010-2019)· πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης (2017-2019)· συντάκτης πολλών δημοσιευμάτων· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Σχόλια