Αντιμετώπιση ζητημάτων καθαριότητας από ΟΤΑ μετά από παρέμβαση του ΣτΠ

0

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενη για την ολιγωρία της δημοτικής αρχής στα Μετέωρα Πολίχνης να διαχειριστεί αποτελεσματικά ζητήματα καθαριότητας, όπως η απουσία ορθολογικών κριτηρίων στην χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων, ο ανεπαρκής καθαρισμός τους και η παράλειψη αντικατάστασης των κατεστραμμένων εξ αυτών.

Αποτέλεσμα της μακροχρόνιας παράλειψης ήταν η δημιουργία ανθυγιεινής εστίας από την
υπερχείλιση των απορριμμάτων και η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Δήμων για την τήρηση της καθαριότητας και τη διαχείριση των απορριμμάτων, ιδίως ως προς την έκδοση κανονισμού καθαριότητας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων. Επίσης, ζήτησε από το δήμο να του αποσταλεί ο εγκεκριμένος Κανονισμός Καθαριότητας, η ισχύουσα μελέτη χωροθέτησης των δημοτικών κάδων ή σε περίπτωση απουσίας σχετικής μελέτης, να του γνωστοποιηθεί ο προγραμματισμός εκπόνησης αυτής. Επιπλέον ζήτησε να του κοινοποιηθούν τα ορθολογικά κριτήρια και πραγματικά στοιχεία και δεδομένα της περιοχής, που λαμβάνονται υπόψη είτε για την υφιστάμενη τοποθέτηση των κάδων, είτε στην υπό
εκπόνηση μελέτη τοποθέτησης των κάδων.

Τέλος, ζήτησε να ενημερωθεί για τις προθέσεις του δήμου όσον αφορά στην ενίσχυση των γύρω οδών με επαρκή αριθμό κάδων, που θα αποτρέψει την αυθαίρετη εναπόθεση απορριμμάτων εκτός των κάδων και την υπερχείλιση των κάδων, όπως και τις εφαρμοζόμενες προσωρινές βέλτιστες λύσεις για την αποκομιδή των απορριμμάτων, κατά τρόπο που να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο Δήμος Παύλου Μελά ενημέρωσε την Αρχή, ότι ο δήμος στερείτο μελέτης χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και αναγνώρισε την υποχρέωση και αναγκαιότητα εκπόνησής της για την ορθολογική και σύννομη αντιμετώπιση των ζητημάτων χωροθέτησης κάδων συνολικά.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο δήμος Παύλου Μελά προέβλεψε στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την ανάθεση της μελέτης χωροθέτησης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022.
Ακόμη, απέστειλε στην Αρχή τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας, διευκρινίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη για τη διαδικασία ορθολογικής χωροθέτησης των κάδων με σαφή και πραγματικά δεδομένα. Δεσμεύτηκε ωστόσο, για την ενσωμάτωση πρόβλεψης στον νέο, υπό διαβούλευση Κανονισμό με θέσπιση συγκεκριμένης διαδικασίας χωροθέτησης. Επιπλέον, προέβη στη λήψη προσωρινών μέτρων αντιμετώπισης, όπως στην καταγραφή των
πραγματικών δεδομένων και αναγκών της περιοχής μέσω επιτόπιας καθημερινής επιθεώρησης της κατάστασης των κάδων, σε τακτικές πλύσεις των κάδων, στην καθιέρωση καθημερινής αποκομιδής των απορριμμάτων, ενώ αποφάσισε την αντικατάσταση ενός μικρού κάδου με άλλον, τριπλάσιας χωρητικότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρακείμενων κατοικιών.