ΑΠ: αίτηση πληρώσεως [1] κενής θέσης στο βαθμό του Αρεοπαγίτη

0

Ενόψει της συγκλήσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί η πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης στο βαθμό του Αρεοπαγίτη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις προαγωγής, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (e-mail: ads.aitisi@areiospagos.gr), το αργότερο έως και την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισημαίνουμε ότι οι αιτούντες, που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της από το Τμήμα Συμβουλίων (210 – 64.19.104 – 106 -168).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων

Ηρακλεία Γιαννακοπούλου