ΑΠ: οι δικάσιμοι για το χρονικό διάστημα παράτασης λειτουργίας των Δικαστηρίων

Πράξη υπ.αρ.123/2020 του Προέδρου του Αρείου Πάγου

0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 123/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4684/2020(ΦΕΚ Α΄ 86/25-4-2020), το άρθρο 34, Μέρος ΣΤ΄, της από 1-5-2020 (ΦΕΚ Α΄ 90/1-5-2020) ΠΝΠ και την παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού του Αρείου Πάγου (Π.Δ. 376/1997), ορίζουμε Δικάσιμους για το χρονικό διάστημα της παράτασης λειτουργίας των Δικαστηρίων, για τα Πολιτικά και Ποινικά Τμήματα του Αρείου Πάγου στις παρακάτω ημερομηνίες:

(ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 09.30 π.μ.)

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Α1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Β1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Α2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Β2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Α1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Β1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Α2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020 το Β2΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ  2020

7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 το Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Ζ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 το Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ιωσήφ Τσαλαγανίδης

Σχόλια