ΑΠ: Λειτουργία της Γραμματείας του Δικαστικού Συμβουλίου του αρ. 86 παρ. 4 του Συντάγματος

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, “η γραμματεία του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4 του Συντάγματος είναι σε λειτουργία όλες τις ημέρες, ανεξάρτητα από την αναστολή λειτουργίας του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6419181 κυρία Σπυριδούλα Τζαβίδη ή 210 6419363-108 κυρία Ελένη Μανώλη και στη Διεύθυνση της Γραμματείας του Αρείου Πάγου, 2106419367 – 368.”

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου

Αικατερίνη Φωτοπούλου