ΑΠ: πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο [14/4]

0

Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου θα αποφασιστούν προαγωγές και μεταθέσεις-τοποθετήσεις Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης, στο αρμόδιο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου, έως και την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ads.aitisi@areiospagos.gr
Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).
Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης). Η προθεσμία ισχύει και για την υποβολή των αιτήσεων προαγωγής, για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του αρεοπαγίτη και του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τηλεφωνικά τη λήψη της αίτησης την επομένη της αποστολής.
Επισημαίνουμε ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ανάκλησή τους). Αν εκκρεμούν παλαιές αιτήσεις (πέραν του 1½ έτους), παρακαλείσθε να τις επικαιροποιήσετε.
Τέλος, παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης, τοποθέτησης, ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων) και να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

Σχόλια