ΑΠΔΠΧ: Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακού εργαλείου για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ

Διευκόλυνση της συμμόρφωσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον GDPR και προώθηση της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό σε προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ

0

Στο πλαίσιο του έργου byDesign (https://bydesign-project.eu/) αναπτύχθηκε και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία ένα εύχρηστο και προσαρμόσιμο διαδικτυακό εργαλείο (Online Toolkit) με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Το Online Toolkit αποτελείται από έναν εύχρηστο οδηγό δέκα (10) απλών ερωτήσεων με στόχο την προσαρμογή του παραγόμενου υλικού στις ανάγκες της εκάστοτε ΜμΕ. Το παραγόμενο υλικό αποτελείται από ένα σύνολο υποδειγμάτων και πρότυπων βασικών εγγράφων σε zip αρχείο με καταλόγους για κάθε διαφορετική θεματική περιοχή. Το εργαλείο διαθέτει οδηγίες χρήσης και μετά την ολοκλήρωσή του παραπέμπει σε μια σύντομη αλλά εξαιρετικά χρήσιμη αξιολόγηση.

To Online Toolkit είναι διαθέσιμο εδώ.