ΑΠΔΠΧ: παράταση της αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων από 24/4 έως και 29/5/2020

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν απόφασης του Προέδρου της δυνάμει των άρθρων 2 και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β΄336/2000), παρατείνεται η αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων της Ολομέλειας και του Τμήματος της Αρχής από την Παρασκευή 24.4.2020 έως και την Παρασκευή 29.5.2020.

Επισημαίνεται ότι ύστερα από τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής με την απόφαση 7/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1554/23.4.2020) της Ολομελείας της παρέχεται η δυνατότητα να εξετάζονται μέσω τηλεδιάσκεψης, σε περιόδους αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων της Αρχής, και οι υποθέσεις, για τις οποίες επιβάλλεται καταρχήν δημόσια συνεδρίαση. Ο χρόνος έναρξης των συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης για τις υποθέσεις αυτές με βάση τη νέα διάταξη του Κανονισμού Λειτουργίας θα γνωστοποιηθεί εντός του Μαΐου.

Σχόλια