ΑΠΔΠΧ: Συστάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εικόνας ανηλίκων

0

Ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατόπιν της λήξης AMBER ALERT για τις εξαφανισθείσες ανήλικες 10 ετών που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα αντίστοιχα, η Αρχή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, επισημαίνει ότι από τη στιγμή που επετεύχθη ο σκοπός (βλ. https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/), δεν χρειάζεται περαιτέρω έκθεση των προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να αποσυρθούν αμέσως οι φωτογραφίες τους που εμφανίζονται στην ανακοίνωση της εξαφάνισης και σε κάθε δημοσίευμα, οποιαδήποτε δε εικόνα τους επιτρέπεται να εμφανίζεται μόνο με την αναγκαία θόλωση.”

Σχόλια